Kindercoaching

Als je kind al een tijdje niet lekker in zijn vel zit, of als er zich een moeilijke situatie aandient, is kindercoaching een fijne manier om zicht te krijgen op wat er speelt. Het kan zo een prettige, passende ondersteuning bieden. Op een speelse, aansluitende manier gaan we samen opzoek naar nieuwe handvatten, waardoor het kind weer beter in zijn vel komt te zitten en beter kan functioneren. Kindercoaching is er voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar.

Ik zeg altijd, gewoon doen!
Als een kind uit balans is kost dit vaak veel energie, voor het kind zelf, jullie als ouders en de eventuele andere gezinsleden. Kindercoaching werkt heel ondersteunend en je zult snel ervaren hoe leuk en fijn het is. Vaak keert door deze stap te nemen ook de rust weer terug voor het hele gezin.

Enkele redenen om kindercoaching in te zetten
Bij een scheiding, verlies van een dierbare, verhuizing, faalangst, veel last van boosheid, verdriet, angsten, nervositeit, pesten, lusteloos, hooggevoeligheid, nerveuze tics, schaamte, moeite met grenzen of aanpassen, moeite met sociale contacten, concentratie problemen, problemen rondom eten of slapen, afzetten, moeite met keuzes maken, problemen op school, hoogbegaafdheid, huiswerk planning, stress, omgaan met een handicap, fysieke klachten.

Dit zijn enkele voorbeelden. Maar in de praktijk werk ik met veel meer mogelijkheden. Ik probeer er specifiek achter te komen wat de reden achter een bepaald gedrag is. En als dat duidelijk wordt kunnen we kijken wat de werkelijke behoefte is van het kind. En vervolgens kunnen er stappen gezet worden naar heling en/of ander gedrag. Een mooie ontdekkingsreis waar ik als coach graag een stukje meeloop!

Mijn werkwijze
Een kindercoachtraject begint met een intake van 1,5 uur met het liefst beide ouders of verzorgers. Hier kijken we uitgebreid naar de hulpvraag, onderliggende vraagstukken en de wens voor het kind.

Vervolgens stel ik een passend traject voor. Ik kan jullie kind voor korte en langere tijd begeleiden, dat hangt af van de problematiek. Tussentijds vindt er regelmatig een terug koppeling en/of evaluatie moment plaats voor jullie als ouders/begeleiders.

Methodieken
Ik werk met veel verschillende methodieken. Spel is de taal van het kind. Door het kind aandachtig te observeren en uit te nodigen tot spel of creatieve werkvormen neemt het kind mij mee in zijn unieke belevingswereld. En van daaruit ontstaan ook zijn eigen mogelijkheden en oplossingen. Door hoofd, hart en handen te verbinden kan het kind het geleerde zich ook echt eigen maken.

Ik neem uitslagen van testen mee in de begeleiding. Maar ik kijk vooral naar het kind zelf, waar loopt het kind in vast en waar heeft het werkelijk behoefte aan. En daar gaan we samen bruggen bouwen.

Je bent van harte welkom voor een eerste, vrijblijvende kennismaking!