Coaching jongeren

De pubertijd en de tijd erna kan een lastige periode zijn, zowel voor de jongere, als voor de ouders of begeleiders. Het is een tijd vol ontdekkingen en veranderingen, een reis op weg naar zelfstandigheid. Een puber heeft ruimte nodig voor ervaringen, om het zich dan vervolgens zelf eigen te kunnen maken. Een jongere kan daarbij veel tegenkomen, onderweg of in zichzelf. Vervolgens gaat hij/zij ook keuzes maken voor vervolgstudies. Voor de een is dit makkelijker dan voor de ander. Coaching kan dan een uitkomst bieden, waarin de nodige ondersteuning geboden kan worden. Coaching voor jongeren is er voor de leeftijd tussen de 12 en 18 jaar.

Mijn werkwijze
Als coach werk ik met verschillende ervaringsgerichte methodieken om inzicht te krijgen in de houding en belevingswereld van de jongere. Samen iets doen werkt op een prettige, natuurlijke manier. Ik werk vanuit respect, humor en oprechte invoelende aandacht en acceptatie. Een puber heeft voelhoorns die uiterst gevoelig kunnen reageren. Vind de sleutel tot toenadering, en hij of zij laat je een stukje van zichzelf zien. Dat ervaar ik iedere keer als heel waardevol!

Het is uiteindelijk hun leven waarmee ze aan het oefenen zijn om volwassen te worden. Maar als je echt contact hebt kun je toch met ze meeleven en ze ondersteunen waar nodig.

Een coachingstraject begint met een intake van 1,5 uur. Dit kan zelfstandig met de jongere of eerst met de ouders of samen, dat hangt af van jullie situatie. Vervolgens kijken we naar de hulpvraag en de wensen en stellen we een passend traject samen.

Methodieken
Ik werk met de volgende methodieken: “Teken je gesprek” en mindmap, methodieken om schematisch een situatie uit te tekenen. Dit geeft snel overzicht en duidelijkheid. Rollenspelen, kwaliteiten spel, ontdek je talent, spiegel jezelf spel, mindfulness, metaforen, affirmaties, positief denken, familie opstellingen, geweldloze communicatie, gesprekstechnieken. Creatieve werkvormen zoals: tekenen, schilderen, boetseren. Soms ga ik ook met ze naar buiten.

Gesprek en ervaringsgerichte methodieken vullen elkaar zo op een natuurlijke manier aan.

Samen kunnen we bouwen we aan eigenheid, ritme en structuur, doorzettingsvermogen, eigenwaarde, zelfontwikkeling, perspectief en nieuwe mogelijkheden en kansen.

Enkele voorbeelden waar een jongere tegen aan kan lopen:

 • vindt het moeilijk om met regels om te gaan

 • is nergens in geïnteresseerd

 • legt moeilijk sociale contacten

 • verliest zichzelf in social media

 • verliest zichzelf door groepsdruk

 • verliest het overzicht door allerlei activiteiten

 • vindt het moeilijk zich aan afspraken te houden

 • haalt lage cijfers op school

 • heeft last van angsten

 • heeft last van woede (aanvallen)

 • heeft moeite met veranderingen

 • heeft faalangst

 • heeft een grote mond

 • wil meer zelfvertrouwen

 • heeft last van stress

 • is hooggevoelig

 • is te perfectionistisch

 • is verdrietig

 • wil minder piekeren

 • wil beter slapen

 • wil beter communiceren

 • wil leren plannen

 • wil leren keuzes te maken

 • wil erachter komen wat hij wil

 • vage lichamelijke klachten

 • lusteloos

Herkenbaar? Of speelt er wat anders?

Je bent van harte welkom voor een eerste vrijblijvende kennismaking!